Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg
 1. InPrint är ett symbolhanteringsprogram (för Windows) som fick en välbehövlig och efterlängtad uppdatering och som lanserades i maj förra året, InPrint 3. I InPrint 3 skapar du enkelt schemabilder och annat bildstödsmaterial både med Widgitsymboler och egna bilder och foton. På http://symbolbruket.se kan dessutom vem som helst hitta färdigt resursmaterial som vanliga ord på arabiska och somaliska, mallar för sociala berättelser och kommunikationskartor mm.

  I Halmstad har vi nyligen köpt en licens för alla våra förskolor och skolor av InPrint, så att alla verksamheter har samma möjligheter att skapa bildstöd för våra barn och elever.

  En annan bra variant är Widgit Online, som är plattformsoberoende. Detta innebär att du kan använda dig av vilken slags dator/platta som helst. Emellertid finns det lite färre möjligheter jämfört med InPrint 3.

  Enkelt att komma igång med inPrint 3

  InPrint 3 är otroligt enkelt att komma igång med. Har du dessutom har lite datorvana kan du säkert själv komma på hur programmet fungerar. Manualen är emellertid på hela 216 sidor! Därför har jag satt ihop en väldigt enkel lathund på endast åtta sidor. Givetvis är inte alla funktioner med, men jag tror att det kan räcka långt med dessa få sidor för att komma igång. Det är helt ok att sprida och kopiera upp denna lathund om du vill. 2. Det är numer möjligt att installera Android-appar, nedladdade från Google Play-butiken, till många olika Chromebooks. Detta är alltså samma appar som du laddar ner direkt till Androidtelefoner (såsom Samsung, Sony m.fl.) och olika lärplattor. Troligtvis får du en förfrågan när nu startar din Chromebook om du vill ladda ner den senaste programvaran. Do it!

  (Du kan också hitta uppdateringar till din Chromebook i inställningarna för Google Chrome under menyn Om Chrome OS. Hittar du inte denna uppdatering, så stödjer din Chromebook inte denna funktion.)

  Du får nu en ny ikon  - Google Play-ikonen - nere i ditt hyllfält. Om du klickar på denna så hamnar du direkt i Google Play-butiken. Härifrån kan du nu ladda ner olika appar till din Chromebook. Om du har köpt en Android-app tidigare är det bara att installera den direkt, utan att betala för den igen. Du behöver emellertid använda samma konto som du köpte appen med tidigare.


  Jag har provat att ladda ner Android-appen Skolstil till min Chromebook. Det fungerade riktigt bra. Appen öppnar sig i ett eget fönster, precis som den gör på en lärplatta.

  Chromebook-vy av Skolstil-appen


  Dina installerade Android-appar hittar du på samma ställe som appar som är installerade från Chrome Web Store, dvs. genom att klicka på knappen Startprogram och sedan på uppåtpilen. 
 3. Här kommer ett tips på en utbildningsdag den 15 mars i Stockholm på ABF-huset. Det är Svenska Dyslexiföreningen som anordnar en utbildningsdag med titeln Goda grunder - lycksam läsning. Den vänder sig särskilt till dig som arbetar med lite yngre barn och elever (förskola, förskoleklass och lågstadie).

  Temat för dagen är att visa på hur viktigt det är att arbeta läsutvecklande redan i tidiga åldrar för att eleverna sedan ska kunna nå framgång i sin läsning i ett längre perspektiv. Fokus ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser.

  Som föreläsare ses Ulrika Wolff (professor vid institutionen i pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet), Ingrid Häggström (fil.lic i pedagogik och står bakom Språklekar efter Bornholmsmodellen), Anna Strid (författare till boken Bygg barns ordförråd), Elisabeth Marx (speciallärare och handledare) och Maria Rydqvist (lärare med lång erfarenhet kring läsförberedande arbete i f-klass). 

  För att anmäla dig klickar du här. Om du eller din skola är medlem i Svenska Dyslexiföreningen så får du rabatterat pris. Fullständigt program hittar du nedan. 4. En språkstörning är i många sammanhang fortfarande en tämligen okänd funktionsnedsättning som påverkar skolgång, vardag och arbetsliv för väldigt många. Med en språkstörning menar man att man har en språklig förmåga som är väldigt nedsatt i jämförelse med andra jämnårigas. 

  En språkstörning kan drabba ett eller flera språkliga områden, t.ex. pragmatik (hur man använder språket i ett socialt sammanhang beroende på situation), semantik (språkets innehåll med bl.a. ordförråd och språkförståelse) och form (språkets ljudmässiga uppbyggnad, uttal, och grammatik) som i förlängningen även kan påverka språklig medvetenhet (förmågan att kunna skifta mellan innehåll och form) och läs- och skrivförmåga. 

  En språkstörning kan således ta sig väldigt olika uttryck beroende på om det är ett eller flera områden som är drabbade. Det kan både vara svårt att förstå och processa det talade språket, men också hur man ska uttala och hitta ord och använda dem korrekt i givna sammanhang. Man kan både ha lätta och mer grava svårigheter. 

  Begreppet språkstörning är något omdebatterat och många pratar hellre om en språklig sårbarhet eller en språklig nedsättning. Nedan visas en kort informativ film från Attention om vad språkstörning är och hur det är att ha en språkstörning.  Debattinlägg i Dagens samhälle

  I dagarna skrevs ett debattinlägg i Dagens samhälle av 18 olika logopeder i landet om att vi behöver fler logopeder i skolan och i elevhälsan för att säkra att kunskap och kompetens kring språkutveckling, språklig sårbarhet och språkstörning finns på plats i skolan. Språket har en så fundamental, central funktion i allt lärande.  

  I Halmstads kommun har vi haft kommunlogopeder sedan 1991 och vi logopeder har fortfarande, 26 år senare, en självklar roll både i den centrala barn- och elevhälsan och i skolutvecklingsorganisationen. I Halmstad arbetar logopeder brett mot både förskola och skola via vårt Resurscentrum Kärnhuset. Jag tror att vårt sätt i Halmstad att arbeta är ett gott exempel på hur man kan se hur olika kompetenser och professioner kan komplettera varandra och samarbeta för att se helheten och samtidigt lägga revirtänk (jo, jag har hört från andra ställen i Sverige som att "logopeder inte ska vara i skolan") åt sidan äntligen. Allt för barnens och elevernas bästa!  


 5. Nu har Oribistalsyntestillägg till Google Chrome, Oribi Speak, uppdaterats med ytterligare en funktion, nämligen en ordprediktion. Ordprediktion är en funktion som föreslår ord medan du skriver. Detta innebär ofta färre knapptryckningar för den som inte skriver så snabbt.

  Oribis Speaks ordprediktion ger också dig som ibland stavar fel ett slags språk- och rättstavningsstöd medan du skriver, då den också även tar hänsyn till felstavningar. Om du har svårt att läsa orden som föreslås i fönstret som presenteras kan du klicka på Playknappen som visas när du hovrar över ordet. Då läser Oribi Speaks talsyntes upp orden.

  I Oribi Speak ingår sedan tidigare även högkvalitativ talsyntes på 15 olika språk, med mer än 40 olika röster.

  Använda Oribis Speaks ordprediktion

  För att aktivera ordprediktionen högerklickar du på Oribi Speak-ikonen och ser till att Ordpredktion aktiv är förbockat.

  En liten blå ikon kommer då bli synlig. Om du har svenska som förval (som i detta fall) kommer det stå SV i den blåa ikonen.

  Skulle du vilja få ordprediktion på ett annat språk så finns även engelska, tyska, danska, nynorsk och bokmål som alternativ. De andra språken hittar du via högerklick på ikonen - Alternativ - Ordprediktion.


  Oribi Speaks ordprediktion kan användas på de flesta sidor där du skriver, t.ex. Google Dokument. Om någon sida inte hanterar ordprediktionen kommer den blåa ikonen bli röd ( t.ex. i nuläget Facebook och i Word Online).


  Tar hänsyn till felstavningar

  Unikt med Oribi Speaks ordprediktion är att den tar hänsyn till många olika slags felstavningar. Ni som har använt programmet Saida (för PC) kommer känna igen funktionen. Om jag skriver ett ord som inte finns i Oribi Speaks ordlista, så kommer jag ändå få ordförslag baserade på hur orden skrivs. Målordet klistras in genom att klicka på ordet alternativ genom ett kortkommando (lite olika om du använder en PC, Mac eller Chromebook).

  Här försöker jag t.ex. skriva ordet byggt, men felstavar det. Ändå får jag mitt målord presenterat (ord nr 2 i listan). Om ett ord är felstavat (utefter Oribis ordlista) presenteras det som rött i listan.


  Tar även hänsyn till lättförväxlade ord

  I Oribi Speak kan du också skriva ett ord som är (typ) rättstavat (men fel i sammanhanget) och ändå få upp korrekt förslag. Här ordet gåttsom ÄR ett riktigt ord, men fel i denna kontext.


  Om man som privatperson, skola eller kommun redan har köpt Oribi Speak så innebär ordprediktionen ingen extra kostnad. Den ingår i tillägget och är bara en ny extra funktion.