tidsenligaverktyg

Många elever nöjda med skolan

är rubriken i ett pressmeddelande från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

 - En elev som är trygg, har goda relationer till lärarna, upplever höga förväntningar och ges inflytande får med sig så mycket mer från skolan än rena ämneskunskaper. Det har säkert också stor betydelse när man ska ut på arbetsmarknaden, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Google-översätt har också uppläsning

På Google-översätt finns nu förutom översättning även uppläsning av nästan alla språk de har översättning till.

google översättAtt vi kan klistra in en text på "valfritt språk" och få texten översatt till "valfritt språk" har vi känt till länge. Men vilka möjligheter öppnas inte nu när vi också kan få texten uppläst på så många språk.

 Gå till http://translate.google.se  och prova själv.

google - översättGoogle Översätt finns också som appar både till iPhone/iPad och till Androidenheter.  I apparna är mängden text begränsad, vilket den inte verkar vara i Google Översätt på webben.  
Fantastiskt är att det går att tala in engelska och några fler språk. Det talade översätts sen till "valfritt språk".

- Vilka möjligheter öppnar inte detta för oss i arbetet med flerspråkighet?

- Underbart eftersom det underlättar både att läsa eller översätta?

- Fantastiskt att vi nu kan ta "läs-hissen" och "översättnings-hissen" bara för bekvämlighetens skull?

- Tänk vilka möjligheter som öppnar sig när vi är ute och reser?

En kollega som ska ha ett lästest, med en pojke som bara kan swahili, blev lyrisk. Hon kan nu klistra in några enkla meningar och lyssna om pojken läser rätt.  Vi måste ju naturligtvis ha överseende med översättningarna som kan bli lite tokiga ibland.

/Britt Hansson

IT-standarder för lärande ger tillgänglighet

Lärplattformar och digitala lärresurser måste utformas på ett enhetligt sätt, så att de blir tillgängliga för alla.

Därför arbetar SIS, Swedish standard institute, och en rad deltagande företag och organisationer med att ta fram it-standarder för lärande.

Arbetet går ut på
- att ta fram nya standarder,
- att bevaka vad som pågår på andra håll och
- att verka för att de standarder som redan finns faktiskt tillämpas.

omvärldsbloggen

Om detta och mer kan vi läsa på Omvärldsbloggen på Skolverket, där Stefan Paulsson skriver om nyheter inom IT i skolan.

En nyhet är att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nyligen tagit fram en broschyr som snart blir tillgänglig i tryckt form och som pdf på deras webbplats: Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning.

 

Om dessa standarder berättade Mats Östling, VLM institute, på Framtidens Läromedel den 20 mars i Uppsala. Han berättade att dessa standarder ska vara klara den 17 april.

De kommer bland annat att innebära en förenkling med inloggningar. Om vi går genom en lärplattform behöver vi inte röja identiteten för läromedelsförlag och andra som vi i skolan behöver logga in hos.

En vinst blir om det blir lättare för eleven att hitta i standardiserade system, för lärare att planera och delge skolarbete och för föräldrar att få följa i sitt barns skolarbete.

 

/Britt Hansson

Nätverksdag i Norrbotten om mobila möjligheter

Möjligheter med mobila enheter var dagens ämne den 9 maj.

- läs-, skriv- och studiemöjligheter med plattor (iPad, android och läsplattor)

- appar "utifrån behov" för tidsplanering, kommunikation, bilder, filmer, ...

- hur plattorna kan bidra till en tillgänglig skola

- hur man kommer igång med plattor

- Android vs iPad

- var man får veta mer om hur man använder dem

ADHD-diagnos vanligare hos decemberbarn

En ny undersökning av 900 000 barn i Brittish Columbia, visar att barn som är yngst i klassen löper hela 60 procent större chans att bli diagnostiserade med ADHD än sina äldre klasskamrater.

Lärare i Mölndal lär nytt

I Mölndal får elever i åk 1, 4  och 7 en iPad eller en dator. Sjuorna får var sin, medan ettor och fyror får dela en på två elever.  Lärarnas Nyheter

För att datorer och plattor ska komma till större nytta ger Mölndals Skoldatatek en serie utbildningar.

Se bilder och läs artikeln på Lärarnas Nyheter

 

Upplästa mejl i Göteborgs skolor

talmejl

Göteborg blir först i världen att erbjuda alla sina 85.000 elever talmejl, vilket ses som ett genombrott.

Alla elever i de kommunala skolorna i Göteborg har nu möjlighet att få sin mejl uppläst oavsett vilken dator de sitter vid.

Som pedagogiskt hjälpmedel kan det innebära ett genombrott för elever med nedsatt syn eller med läs- och skrivsvårigheter.

Se Rapportinslaget och läs mer på SVT:s webbplats
http://svt.se/2.22620/1.2759459/alla_elever_i_goteborg_kan_fa_mejl_upplasta

Uppläsningen finns som en tjänst på internet
Den fungerar oavsett var man är eller vid vilken dator man sitter vid.  Funktionen ligger nämligen på internet och är inte knuten till den enskilda datorn.

-Egentligen är det ett litet steg men det har stor betydelse. Det kan öppna många dörrar som gör att vi kan förbättra tillgängligheten för väldigt många elever, säger Ylva Bergstedt på stadsledningskontoret i Göteborg.

-Det som är bra för särskolan är bra för alla. Har man den minsta svårighet att läsa kan man ha hjälp av talmejlen, säger Stefan Dellenborg IT-utvecklare på gymnasiesärskolan i Göteborg.

 

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek